Sayt üzərində təkmilləşdirmə işləri aparılır.

FAB PUR 676 - POLİURETAN İZOLYATOR

310 Ml

FAB PUR-601 TAXTA YAPIŞDIRICISI

500 q

FAB 123

200 Ml + 50 q; 400 Ml + 100 q

FAB PARKET VƏ MEBEL TUTKALI

1; 3; 10; 25 Kq

FAB UNİVERSAL TUTKAL

1; 3; 10; 25 Kq

FAB SUPER UNIVERSAL TUTKAL

1 ; 10; 25 Kq

FAB PVA PARKET VƏ TAXTA YAPIŞDIRICISI

850 q

FAB 200S NATURAL SİLİKON

310 ml

FAB 910N GÜZGÜ SİLİKONU

310 ml

FAB STANDART UNİVERSAL SİLİKON

300 q