Sayt üzərində təkmilləşdirmə işləri aparılır.

FABKİM İZOFLEX - MAYE KOMPONENTİ B

8 l

FABKİM İZOFLEX - TOZ KOMPONENTİ A

25 Kq

FABKİM HİDROSTOP 510

12 l

FABKIM LATEX

10 l

FABKIM FILM

5 l

FABKIM NET

1 l

FABKİM FUGASİL

0.5 l

FABKIM FLEX FUGA

1, 5, 11 Kq

FABKIM FUGA STANDARD

1; 5; 11 Kq

FABKİM DEKOR-081

25 Kq