az ru en

Məhsullar
 • FAB BİNDER

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, şəffaf, iç və çöl divar astarıdır.

 • FABKİM İZOFLEX KOMPONENT - A

  2 komponentli (toz+maye) sement əsaslı tam elastik su izolyasiya materialı.

 • FABKİM LATEX

  EFFEKT ARTIRICI QATQI MATERİALI

 • FABKİM FİLM

  Stiren akrilik əsaslı, maye halında istifadə edildiyi zaman səthin əmiciliyini tarazlayan, suya qarşı müqavimətini artıran, yapışdırıcıların səthə tam yapışmasını təmin edən, istifadəyə hazır yapışdırıcı və bağlayıcı astar. FABKIM FILM yanmır, kimyəvi həlledici özəlliyi yoxdur.

 • FABKİM FUGASİL

  Dərz dolğularının üzərindəki ləkə və kirləri, plitə üzərində qalan dolğu artıqlarını,plitə və keramika aralarında toplanan kirləri təmizləmək üçün ideal vasitə

 • FAB MƏRMƏR VƏ QRANİT YAPIŞDIRICISI

  Poliefir əsaslı, 2 komponentli, universal mərmər, qranit, təbii və süni daş yapışdırıcısı

 • FABKİM İZOFLEX KOMPONENT - B

  2 KOMPONENTLİ TAM ELASTIK SU İZOLYASİYA MATERİALI

 • FABKİM NET

  SEMENT MƏHLULU VƏ LƏKƏ ÇIXARICI MADDƏ