Slide backgroundCube Cube Cube Cube Say hello
Slide backgroundSpring

Fabboya

alsan

al-əlvana

boyanar

hər

yan!

 • FAB HİDROSTOP

  Çatları olmayan, su keçirən səthlər üçün su hopmasını azaldan, kirlənməni önləyən və çiçəklənmədən qoruyan material olaraq istifadə edilir. Daş, kərpic, kirəmit, qazbeton, traverten, sement, alçı, beton, mərmər, üzlük daşı, qranit, bişmiş torpaq və bu kimi boyanmayan təbii səthlərin su keçirməzliyini təmin edir, tarixi əsərlərin səthlərini atmosferik təsirlərə qarşı qoruyur. Səth, qabarmış və tökülmüş boya və sabit olmayan dağınıq hissələrdən, çiçəklənmə, yağ və tozdan təmizlənməli, quru, boyasız və möhkəm olmalıdır. Səthdə nəm ləkələri olmamalıdır. Böyük ölçülü çatlaqlar xüsusi təmir suvağı ilə düzəldilməlidir. Donmuş, əriməkdə olan və ya 24 saat içərisində donma təhlükəsi olan səthlərə tətbiq etməyin. FABKİM HİDROSTOP 510 incəldilmədən püskürtmə, rolik və ya fırça ilə səth doyana qədər tətbiq edilməlidir. Çox əmici səthlərdə FABKİM HİDROSTOP 510, qatlar arası maksimum 4 saat gözləmək şərti ilə iki və ya üç qat şəklində tətbiq edilməlidir. Materialın axmamasına diqqət etmək lazımdır. Tətbiq zamanı ətrafa sıçrayan materialın təmizlənməsi çətin olduğuna görə şüşə səthlər, taxta və metal pəncərə və qapı çərçivələrində qoruyucu vasitə istifadə edilməlidir. Çevrədə bitkilər olduğu halda onlar selofan ilə örtülməlidir. FABKİM HİDROSTOP 510 oda və qığılcıma qarşı qorunmalıdır. İstifadə edərkən qoruyucu gözlük və əlcək taxılması məsləhətdir. Material quruyanadək yağışdan qorunmalıdır.

 • FAB SELLÜLOZİK TİNER

  Hər növ sellulozik məhsulların həlledilməsində, özəlliklə FAB sellülozik məhsullarında etibarla istifadə oluna bilər. Bundan başqa boya və lakların tətbiqində istifadə olunan alət və avadanlıqların təmizlənməsində və nitrosellüloz məhlulunun hazırlanmasında istifadə olunur. Sellülozik əsaslı bütün boya və lakların həlledilməsində lazımi miqdarda əlavə edilib qarışdırılaraq istifadə olunur. İstifadədən sonra qapağını möhkəm şəkildə bağlamaq lazımdır.

 • FAB TAVAN

  FAB TAVAN (360) tətbiqindən əvvəl səth toz,kir və yağdan təmizlənmiş olmalı,qabarıq olan hissələr tamamilə hamarlaşdırılmalı və səth quru olmalıdır.İlk dəfə boyanacaq siment əsaslı və xam suvaqli iç divarlarda əvvəlcə sumbata kağızı ilə suvaqüstü boşda qalan qum dənələri sürtülərək təmizlənməlidir.Sonra bir qat olaraq FAB BİNDER(340) 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş məhlulu ilə yuyulur. FAB BİNDER(340) tətbiqindən sonra 4 saat gözlənilməli,sonra iç divar məcunu tətbiq olunmalıdır.Məcun tam quruduqdan sonra yenidən divar FAB BİNDER (340) 1:7 nisbətində su ilə incəldimiş məhlulu ilə yuyulur.FAB BİNDER(340) tətbiqindən sonra 4 saat gözlənilməlidir. FAB TAVAN (360) ilk qatı 30%,ikinci qatı isə 20% su ilə həll edib firça və ya rolik vasitəsilə səthə tətbiq olunur.Qatlar arası 2 saat gözlənilməlidir.İstəyə bağlı olaraq 3-cü qat tətbiq oluna bilər.3-cü qat eynilə ikinci qat kimi tətbiq oluna bilər.

 • FAB SİLAN

  FAB SİLAN (321) binaların çöl divarlarında, daha əvvəl boyanmış və rəngini itirmiş səthlərdə və məcun ilə alt səth hazırlığı olunmuş səthlərdə son qat boya olaraq istifadə edilir. Dekorativ məqsədlər üçün iç divarlarda da istifadə edilə bilər. FAB SİLAN (321) tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənmiş olmalı, qabarıq olan hissələr tamamilə düzləşdirilməli və səth quru olmalıdır. Yeni suvaqlanmış səthlər boyanmadan öncə 4 həftə gözlənilməlidir. İlk dəfə boyanacaq sement əsaslı və xam suvaqlı divarlarda əvvəlcə sumbata kağızı ilə suvaq üstü boşda qalan qum dənələri sürtülərək təmizlənməli və bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FAB BİNDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır. FAB BİNDER (340) ilə yuyulduqdan sonra sonra 4 saat gözlənilməli, sonra FAB AKRİLİK MƏCUN (350) tətbiq olunmalıdır. FAB AKRİLİK MƏCUN (350) tam quruduqdan sonra (istənilərsə, düz səth almaq üçün divar sumbatalana bilər) divar təkrar 1:7 nisbətində su ilə incəldimiş FAB BİNDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır. FAB BİNDER (340) ilə yuyulduqdan sonra 4 saat gözlənilməlidir. Tətbiqindən öncə səthin FAB SİLAN ASTAR (342) ilə astarlanması boya sərfiyyatını azaldar. FAB SİLAN (321) maksimum 10% su ilə həll edilibb firça və ya rolik vasitəsilə səthə 2 qat şəklində tətbiq olunur. Qatlar arası ən azı 12 saat gözlənilməlidir. İstəyə bağlı olaraq 3-cü qat da tətbiq edilə bilər. Boyanın tətbiqi və quruması zamanı səth yağışdan və dondan qorunmalı, çox küləkli və birbaşa günəş şüaları altında tətbiq edilməməlidir. Boyanın tətbiqindən əvvəl və ya sonra səthdə duzlaşma baş verdiyi halda səthə nəmli maşın fırçası ilə təmizlədikdən sonra 1 ölçü FABKİM HİDROSTOP 500 eyni ölçüdə su ilə həll edilərək fırça ilə tətbiq edilməlidir.

 • FAB PLUS

  FAB PLASTİK (300) binaların iç divar və tavanlarında, daha əvvəl boyanmış və rəngini itirmiş səthlərdə, məcun ilə alt səth hazırlığı olunmuş səthlərdə, boyana bilən divar kağızları üzərində son qat boya olaraq istifadə edilir. FAB PLASTİK (300) tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənmiş olmalı, qabarıq olan hissələr tamamilə hamarlaşdırılmalı və səth quru olmalıdır. İlk dəfə boyanacaq sement əsaslı və xam suvaqlı iç divarlarda əvvəlcə sumbata kağızı ilə suvaq üstü boşda qalan qum dənələri sürtülərək təmizlənməli və bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FAB BİNDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır. FAB BİNDER (340) ilə yuyulduqdan sonra sonra 4 saat gözlənilməli, sonra FAB AKRİLİK MƏCUN (350) tətbiq olunmalıdır. FAB AKRİLİK MƏCUN (350) tam quruduqdan sonra divar sumbatalanmalı və nəm bezlə silinməlidir. Daha sonra təkrar 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FAB BİNDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır. FAB BİNDER (340) ilə yuyulduqdan sonra 4 saat gözlənilməlidir. FAB PLASTİK (300) ilk qatı 20-30%, ikinci qatı isə 10-20% su ilə həll edilib firça və ya rolik vasitəsi ilə səthə tətbiq olunur. Qatlar arası 2 saat gözlənilməlidir. İstəyə bağlı olaraq 3-cü qat lazım olarsa eynilə 2-ci qat kimi tətbiq edilə bilər. Boyanın tətbiqindən əvvəl və ya sonra səthdə duzlaşma baş verdiyi halda nəmli maşın fırçası ilə təmizlədikdən sonra səthə fırça ilə 1 ölçü FABKİM HİDROSTOP 500 eyni ölçüdə su ilə həll edilərək tətbiq edilməlidir.

 • FAB PLASTİK

  FAB PLASTİK (300) binaların iç divar və tavanlarında, daha əvvəl boyanmış və rəngini itirmiş səthlərdə, məcun ilə alt səth hazırlığı olunmuş səthlərdə, boyana bilən divar kağızları üzərində son qat boya olaraq istifadə edilir. FAB PLASTİK (300) tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənmiş olmalı, qabarıq olan hissələr tamamilə hamarlaşdırılmalı və səth quru olmalıdır. İlk dəfə boyanacaq sement əsaslı və xam suvaqlı iç divarlarda əvvəlcə sumbata kağızı ilə suvaq üstü boşda qalan qum dənələri sürtülərək təmizlənməli və bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FAB BİNDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır. FAB BİNDER (340) ilə yuyulduqdan sonra sonra 4 saat gözlənilməli, sonra FAB AKRİLİK MƏCUN (350) tətbiq olunmalıdır. FAB AKRİLİK MƏCUN (350) tam quruduqdan sonra divar sumbatalanmalı və nəm bezlə silinməlidir. Daha sonra təkrar 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FAB BİNDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır. FAB BİNDER (340) ilə yuyulduqdan sonra 4 saat gözlənilməlidir. FAB PLASTİK (300) ilk qatı 20-30%, ikinci qatı isə 10-20% su ilə həll edilib firça və ya rolik vasitəsi ilə səthə tətbiq olunur. Qatlar arası 2 saat gözlənilməlidir. İstəyə bağlı olaraq 3-cü qat lazım olarsa eynilə 2-ci qat kimi tətbiq edilə bilər. Boyanın tətbiqindən əvvəl və ya sonra səthdə duzlaşma baş verdiyi halda nəmli maşın fırçası ilə təmizlədikdən sonra səthə fırça ilə 1 ölçü FABKİM HİDROSTOP 500 eyni ölçüdə su ilə həll edilərək tətbiq edilməlidir.

çevrəmizə
zərərsiz

natural
məhsuldan

çox
sərfəli


Köməkçilərimiz

Boya istifadəsi kalkulyatoru

360 görüntü - virtual gəzinti

Sual-cavab