az ru en

Məhsullar


Quru inşaat qarışıqları

Kafel və keramika yapışdırıcıları  • FABKİM POOL

    Sement əsaslı, suya və dona dayanıqlı, yüksək yapışma özəlliyinə malik elastik kafel yapışdırıcısıdır.

  • FABKİM STANDARD

    Sement əsaslı, suya dayanıqlı, yüksək yapışma özəlliyinə malik yer və divar üçün keramika yapışdırıcısı.

  • FABKİM FLEX PORSELEN

    Sement əsaslı, temperatur dəyişmələrinə, suya və dona dayanıqlı, yüksək yapışma özəlliyinə malik, normal sərtləşən elastik kafel və keramika yapışdırıcısı.