az ru en

Məhsullar


Digər məhsullar

FAB POLYESTER MƏCUNMƏHSUL HAQQINDA:

Poliefir əsaslı istifadəyə hazır elastik məcundur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

FAB POLYESTER MƏCUN mükəmməl yapışma və sumbatalanma xüsusiyyətlərinə malikdir. Asan tətbiq edilir. Yüksək doldurma gücünə malik olub tətbiq edildiyi səthlərdə düz təbəqə yaradır və çatlamır.

TƏTBİQİ:

FAB POLYESTER MƏCUN dəmir, alüminium, sinklənmiş polad və daha əvvəl boyanmış olan metal səthlərə, eləcə də taxta səthlərə tətbiq edilə bilər.
FAB POLYESTER MƏCUN tətbiqindən 20-30 dəqiqə sonra sumbatalana bilər.

İNCƏLDİLMƏSİ:

Otaq temperaturundan asılı olaraq 2-3% pasta tipli sərtləşdirici əlavə olunmalıdır.

QURUMA VAXTI:

Temperatur və sərtləşdiricinin miqdarından asılı olaraq 4-6 dəqiqə ərzində sərtləşir.


QEYD:

Qida məhsulları üçün istifadə etməyin.

SAXLANMA MÜDDƏTİ:

1 il (ağzı açılmamış orijinal qablaşmada, temperatur +25C° - dən yuxarı olmayan şəraitdə).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

R 10 Alovlana bilər.
S 2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
S 46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qablaşma və ya etiketi göstərin.

Facebook Twitter