az ru en

Məhsullar


Digər məhsullar • FAB BİNDER

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, şəffaf, iç və çöl divar astarıdır.

 • FABİM HİDRO-STOP 510

  Silikon əsaslı,solventli,şəffaf su izolyasiya materialı

 • FAB UNİVERSAL SİLİKON

  Silikon əsaslı möhkəmləndirmə, izolyasiya və dolğu materialı

 • FAB PROFESSİONAL POLİURETAN KÖPÜYÜ

  Xüsusi tətbiq tapancası ilə istifadə edilə bilən və poliuretan əsaslı, tək komponentli, nəmlə bərkiyən, çox məqsədli dolğu və montaj köpüyüdür

 • FAB 123

  FAB 123 sianakrilat əsaslı və yüksək yapışma gücünə malik olan, bütün növ səthlərdə rahatlıqla istifadə edilə bilən bir yapışdırıcı

 • FAB MONTALAMA KÖPÜYÜ

  Ətrafdakı nəmin köməyi ilə çox tez bərkiyən və yapışdırma məqsədilə istifadə edilən aerozol poliüretan kopük

 • FAB POLYESTER MƏCUN

  Poliefir əsaslı istifadəyə hazır elastik məcun

 • FAB MƏRMƏR VƏ QRANİT YAPIŞDIRICISI

  Poliefir əsaslı, 2 komponentli, universal mərmər, qranit, təbii və süni daş yapışdırıcısı

 • FAB 310 AKRİLİK MONTAJ YAPIŞDIRICI

  FAB 310 bir çox tikinti materiallarında istifadə edilə bilən, istifadəyə hazır su əsaslı yapışdırıcıdır.

 • FAB PUR 676 POLİURETAN İZOLYATOR

  Mükəmməl yapışma gücünə malik, tez bərkiyən, tək komponentli poliuretan əsaslı yapışdırıcı və izolyasiya materialıdır

 • SİLİKON TAPANÇASI

  Silikon köpüyün istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur

 • FAB KEÇİD ASTARI

  Sintetik əsaslı boyadan su əsaslı boyaya keçid üçün keçid astarıdır

 • FABKONTAKT

  Xam beton üzərinə tətbiq ediləcək qətran əsaslı iç və çöl cəbhə astarı

 • FAB PUR-601 TAXTA YAPIŞDIRICISI

  Tək komponentli, poliuretan əsaslı taxta yapışdırıcısıdır