az ru en

Məhsullar


Boyalar

Tinerlər

FAB SİNTETİK TİNERMƏHSUL HAQQINDA:

Ağ neft fraksiyası məhsulu sintetik həlledicidir.

TƏTBİQİ:

FAB SİNTETİK TİNER (160) sintetik əsaslı bütün boya, lak, astarların tətbiqində həlledici olaraq etibarla istifadə edilə bilər. Bundan başqa, sintetik əsaslı boya tətbiqi üçün istifadə edilən alət və vasitələrin (fırça, rulo, tapança, şpatel və s.) təmizlənməsi və yeni boyanacaq dəmir-polad səthlərin boyama öncəsi üzərlərində olan yağ, pas tozları və bu kimi kirlərdən təmizlənməsi üçün də istifadə edilir.

ALIŞMA DƏRƏCƏSİ:

41°C.

SAXLANMA MÜDDƏTİ:

Ağzı açılmamış orijinal qablaşmada müddətsiz saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQ:

Xn Sağlamlığa zərərlidir. R10: Tez alovlanır.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S 2: Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın. S 23: Qaz, duman, buxar, aerozollarını nəfəsinizə çəkməyin. S 24: Dəri ilə təmas etdirməyin. S 46/62: Udulduqda qusdurmayın. Dərhal təcili yardım xidmətinə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI FİRMA MƏSULİYYƏT DAŞIMIR!

Facebook Twitter