az ru en

Məhsullar


Boyalar

Tinerlər

FAB SELLÜLOZİK TİNERMƏHSUL HAQQINDA:

Yüksək keyfiyyətli həlledicilərdən alınmış sellülozik həlledicidir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

FAB SELLÜLOZİK TİNER (161) sellülozik əsaslı bütün boya, astar və lakların tətbiqi, quruması, parlaqlığı, matlığı, yayılması və bu kimi xüsusiyyətlərinə təsir edir.

TƏTBİQİ:

Hər növ sellulozik məhsulların həlledilməsində, özəlliklə FAB sellülozik məhsullarında etibarla istifadə oluna bilər. Bundan başqa boya və lakların tətbiqində istifadə olunan alət və avadanlıqların təmizlənməsində və nitrosellüloz məhlulunun hazırlanmasında istifadə olunur. Sellülozik əsaslı bütün boya və lakların həlledilməsində lazımi miqdarda əlavə edilib qarışdırılaraq istifadə olunur. İstifadədən sonra qapağını möhkəm şəkildə bağlamaq lazımdır.

ALIŞMA DƏRƏCƏSİ:

< 23°C

QEYD:

Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu +15°C ilə +35°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ:

Ağzı açılmamış orijinal qablaşmada müddətsiz olaraq saxlanıla bilər

XƏBƏRDARLIQ:

R10 alovlana bilər. R20/21/22/25 iylədikdə, udulduqda, dəri və göz ilə təmasında sağlamlığa zərərlidir

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S 2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
S 3/7/9 Qutunu bağlı halda sərin və yaxşı havalandırılan yerdə saxlayınız.
S 16 Alışan mənbələrdən uzaq tutunuz,siqaret çəkməyiniz
S 46 Udulduğunda dərhal həkimə müraciət edin, qabı və etiketi göstərin.
S51 Yaxşı havalandırılmış şəraitdə istifadə olunmalıdır.

İSTİFADƏ ZAMANI YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR:

İstifadə zamanı problemlə qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisə müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI FİRMA MƏSULİYYƏT DAŞIMIR

Facebook Twitter