az ru en

Məhsullar
 • FAB PLASTİK

  Mat görünüşlü, dekorativ son qat iç divar boyası

 • FAB PLUS

  Silinəbilən, mat görünüşlü son qat iç divar boyası

 • FAB SUPER PLUS

  Dəfələrlə silinəbilən,mat görünüşlü son qat iç divar boyası

 • FAB SİL

  Silikonlu, silinəbilən, mat son qat iç divar boyası

 • FAB TEN

  Akrilik kopolimer əsaslı, ipəkmat görünüşlü, yüksək örtücülüyə malik, silinə bilən, dekorativ son qat iç divar boyasıdır.

 • FAB AKRİL

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat, dekorativ son qat fasad boyası

 • FAB SİLAN

  Silinəbilən, mat, son qat fasad boyası

 • FAB SUPER AKRİLAT

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat son qat fasad boyası

 • FAB TEKSTUR

  Nəmə, suya dayanıqlı, mat dekorativ son qat fasad boyası

 • FAB SU-TUT

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, ağ rəngli (üzəri boyana bilən) dekorativ su izolyasiya materialı

 • FAB SİLAN ASTAR

  Silikonlu emulsiya əsaslı, piqmentli çöl cəbhə boya astarı

 • FAB TAVAN

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat, dekorativ iç tavan boyası

 • FAB BEŞ ULDUZ

  Daxili səthlər üçün silinəbilən boya

 • FAB BEŞ ULDUZ

  Çöl səthlər üçün mat görünüşlü fasad boyası