az ru en

Məhsullar
 • FAB PLASTİK

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat görünüşlü dekorativ son qat iç divar boyasıdır.

 • FAB PLUS

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, silinəbilən mat görünümlü dekorativ son qat iç divar boyasıdır.

 • FAB SUPER PLUS

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, dəfələrlə silinə bilən mat görünüşlü dekorativ son qat iç divar boyasıdır.

 • FAB SİL

  Akrilik kopolimer əsaslı,yüksək keyfiyyətli, mat görünümlü,yüksək örtücülüyə malik,silikonlu,silinəbilən,dekorativ son qat iç divar boyasıdır.

 • FAB TEN

  Akrilik kopolimer əsaslı, ipəkmat görünüşlü, yüksək örtücülüyə malik, silinə bilən, dekorativ son qat iç divar boyasıdır.

 • FAB AKRİL

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat görünümlü dekorativ çöl divarlar üçün son qat boyadır.

 • FAB SİLAN

  Akrilik kopolimer silikon əsaslı, mat görünüşlü, yüksək örtücülüyə malik, silinə bilən, dekorativ son qat fasad boyasıdır.

 • FAB SUPER AKRİLAT

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, mat görünümlü dekorativ son qat fasad boyasıdır.

 • FAB TEKSTUR

  Akrilik kopolimer əsaslı, mat görünüşlü, yüksək örtücülüyə malik, nəmə ve suya dayanıqlı dekorativ son qat fasad boyasıdır.

 • FAB SU-TUT

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, tək komponentli, istifadəyə hazır, elastik, hər cür səthə rahat tətbiq edilə bilən, ağ rəngli (üzəri boyana bilən) dekorativ su izolyasiya materialıdır.

 • FAB SİLAN ASTAR

  Silikonlu emulsiya əsaslı, piqmentli, yüksək bağlayıcı gücə malik çöl cəbhə boya astarıdır.

 • FAB AKRİLİK MƏCUN

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, elastik, çöl cəbhə divarları üçün səth düzəltmə məcunudur.

 • FAB TAVAN

  Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat görünüşlü dekorativ iç tavan boyasıdır.