az ru en

Məhsullar


Boyalar

Sellülozik boya verniklər

Sellülozik verniklər • FAB SELLÜLOZİK PARLAQ LAK

  Nitrosellüloza əsaslı, hava qurumalı, şəffaf görüntü verən parlaq son qat lakdır.

 • FAB SELLÜLOZİK MAT LAK

  Nitroselluloza əsaslı, hava qurumalı, düzgün mat görüntü verən son qat lakdır

 • FAB SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK

  Sellülozik əsaslı hava qurumalı, son qat laklara düzgün səth hazırlamaq məqsədi ilə istifadə edilən doldurucu lakdır.

 • FAB BOYA SÖKÜCÜ

  FAB BOYA SÖKÜCÜ (211) tərkibində turşu yoxdur, yandırıcı xassəyə malik deyil, qatı olduğu üçün həm dik, həm də üfiqi səthlərdə istifadə edilə bilər.