az ru en

Məhsullar


Boyalar

FAB DAŞ LAKIMƏHSUL HAQQINDA:

"FAB DAŞ LAKI" çöl və iç cəbhələrdə- təbii və süni daş, kərpic, beton, bişmiş gil plitələr, səki plitələri, bordürlər və bu kimi müxtəlif mineral səthlərdə dekorativ və qoruyucu işlər üçün nəzərdə tutulan parlaq lakdır. TƏRKİBİ: Akril kopolimer, həlledici, xüsusi qatqılar.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

"Yaş" bir daş görüntüsü yaradır. Səthin təbii gözəlliyini qoruyur. Temperatur dəyişkənliyinə, hava şəraitinə, suya, ultrabənövşəyi şüalara, yuyucu vasitələrə, həmçinin sənaye və avtomobil yağlarına qarşı davamlıdır. Səthi sudan qoruyur.

TƏTBİQİ:

Tətbiq ediləcək səth quru olmalı, toz, kir, qətran və yağdan təmizlənməlidir. İstifadədən əvvəl lakı yaxşıca qarışdırın. Fırça, rulo və ya püskürtmə vasitəsilə tətbiq edin. İş bitdikdən sonra alətlər qurumadan dərhal "FAB SELLÜLOZİK TİNER" (161) ilə yuyulmalıdır.

İNCƏLDİLMƏSİ:

Lak istifadəyə hazırdır və incəldilməsi tələb olunmur.

QURUMA VAXTI:

Hər lak təbəqəsi üçün optimal quruma temperaturu (23 ± 2) ° С, nisbi rütubət 50% -dir. Hər qat üçün quruma müddəti hava və fiziki şərtlərdən aslı olaraq 15-30 dəqiqədir.

SƏRFİYYAT:

Bir qat üçün lak sərfiyyatının miqdarı , səthin növünə və tətbiq üsuluna görə 50 ml/m²-dən 100 ml/ m² -ə qədərdir.

QEYD:

DİQQƏT! Həlledici (uayt-spirt), solvent və digər oxşar həlledicilərdən istifadə etməyin.

SAXLANMA MÜDDƏTİ:

Sıx bağlanmış qabında istehsal tarixindən etibarən 18 ay müddətində.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

Sıx bağlanmış istehsal qabında nəmdən və birbaşa günəş işığından qoruyaraq, qida məhsullarından uzaq, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Əllərinizi qorumaq üçün rezin əlcəklərdən istifadə edin. Gözlərlə təmas etdikdə dərhal həkimə müraciət edin. Oddan mühafizə edin!

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI FİRMA MƏSULİYYƏT DAŞIMIR!

Facebook Twitter