az ru en

Məhsullar


Boyalar

Hammerton boya

FAB HAMMERTON BOYAMƏHSUL HAQQINDA:

Stiren alkid əsaslı, çəkiclənmiş metal görünüşlü, hava qurumalı son qat boyadır. Astarlanmış və astarlanmamış metal səthlərə çox yaxşı yapışır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Hava qurumalıdır. Parlaqlığını və canlılığını itirmir.

TƏTBİQİ:

Mədən sənayesində hər növ metal boru, əşya və avadanlıqlarda, lift kabinələrində, polad qapılarda, avtomobilin müxtəlif ehtiyat hissələrində, kənd təsərrüfatı maşın və əl alətlərində, elektrik aksesuarlarında istifadə edilir. FAB HAMMERTON BOYA (202) çəkiləcək metal səthlər hər cür kir, pas və yağdan təmizlənməlidir. Tətbiq ediləcək yerdə külək və güclü hava axını olmamalıdır. Bu boya ancaq tapança ilə tətbiq olunur. Görünüşün alınması kompressorun gücündən və tapançanın istifadəsindən asılıdır. İdeal görünüş almaq üçün boyanı 2-3 atmosfer gücündə və səthdən 25-30 sm-lik məsafədə tətbiq etmək məsləhət görülür. Boyanı istifadədən əvvəl yaxşı qarışdırın. FAB HAMMERTON BOYA (202) 10%-20% FAB SELLÜLOZİK TİNER (161) ilə incəldilməlidir. İstifadədən dərhal sonra alətlər FAB SELLÜLOZİK TİNER (161) ilə təmizlənməlidir.

İNCƏLDİLMƏSİ:

10%-20% FAB SELLÜLOZİK TİNER (161) ilə incəldilməlidir.

QURUMA VAXTI:

(20°C/65%nisbi rütubətdə): Toxunma quruması: 15-20 dəqiqə, toz quruması: 30 dəqiqə, tam quruma 2 saat, sərtləşmə 24 saata tamamlanır.

ALIŞMA DƏRƏCƏSİ:

<23°C.

SƏRFİYYAT:

(20°C/65%nisbi rütubətdə): Toxunma quruması: 15-20 dəqiqə, toz quruması: 30 dəqiqə, tam quruma 2 saat, sərtləşmə 24 saata tamamlanır.

QEYD:

Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu +10°C ilə +35°C arası olmalıdır. Qapalı məkanda tətbiq edildikdə məkanın rütubətliyi 70% - dən çox olmamalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ:

18 ay (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərin yerdə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

XƏBƏRDARLIQ:

R11 Tez alovlanır. R20/21/22 iylədikdə, udulduqda, dəri və göz ilə təmasında sağlamlığa zərərlidir.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S 2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın. S 3/7/9 Qutunu bağlı halda sərin və yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın. S 16 Boyanın tətbiqi zamanı siqaret çəkməyin və boyanı alov yarada biləcək məkanlardan uzaq tutun. S 51 Yaxşı havalandırılmış şəraitdə istifadə olunmalıdır.

İSTİFADƏ ZAMANI YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR:

Kompressoru düzgün quraşdırmaq lazımdır ki, buraxdığı havada nəm olmasın. Kompressorun çıxışında hava şərtləndiricisi mütləq olmalıdır, əks halda tətbiq edilmiş boyada deşiklər yarana bilər. Aparatda təzyiq yüksək olduqda və ya boyanı səthə çox yaxın məsafədə püskürtdükdə də deşiklər yarana bilər. Səthə normadan artıq boya püskürtdükdə və ya normadan artıq həlledicidən istifadə etdikdə səthdə axma şəklində görünüş əmələ gəlir. Səth həddən artıq çirkli olarsa, boyanın yapışmayaraq qopması müşahidə olunur. Boyanın iri və xırda açılmalarında rəng fərqi ola bilər. Bu və bunun kimi problemlərlə qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisə müraciət edib problemlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI FİRMA MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

Facebook Twitter