az ru en

Məhsullar
MƏHSUL HAQQINDA:

Beton və ya sement əsaslı suvaqlar üzərinə keramika və bənzər örtmələrdən öncə, su və nəmə qarşı tətbiq edilən, sement əsaslı 2 qarışımlı tam elastik su izolyasiya materialı.

TƏTBİQİ:

Toz komponent A (25kq.) ilə maye komponent-B (12,5lt.) aşağı dövriyyəli mikser ilə (300 dövr/dəq.) homogen hala gələnədək qarışdırın. Mükəmməl homogenlik FABKIM IzoFlex'in qarışdırma işinin düzgün aparılmasından asılıdır. Su əlavə etməyin.

QEYD:

Tətbiq üçün FABKIM IzoFlex toz komponentin (A) torbasına baxın.

SAXLANMA MÜDDƏTİ:

Bağlı qabında 1 ildir.

XƏBƏRDARLIQ:

Birbaşa günəş işığı və dondan qorunaraq depolanmalıdır.

FABKIM IzoFlex'in tərkibinə solvent daxil deyildir. Ətraf mühitin qorunmasına qatqısı vardır.

Facebook Twitter