az ru en

Xəbərlər


16/06/2021

ALBEDO şirkətinin sahibi Hüdaverdi Uğurlu ilə "FAB Akademiyasında" tanıtım seminarı

02.10.2015-ci il tarixində "FAB Akademiyası”nın Sinif otağında təşkil olunmuş və PP borularına həsr olunmuş seminar proqramımı aparan "ALBEDO Plastik Kalıp” şirkətinin sahibi hörmətli Hüdaverdi Uğurlu alıcılar arasında keyfiyyətli və qırılmamaqözəlliyi ilə tanınmış sınmayan PP (Poli-propilen) boruların istehsal qaydaları və istismar özəlliyi, istehsal zamanı istifadə olunan xammal, müa-sir texnologiyalar,hazır məhsulun laboratoriya şəraitində test və sınaq-lardan keçirilməsi, uzunmürlülüyü, montaj zamanı (qaynaq, yapışqan kimi vasitələrin tələb olunub-olunmaması) və montajdan sonrakı vəziyyət, suyu keçirmə qabiliyyəti,yandığı zaman sağlamlığa zərər vura biləcək tullantıların olunub-olunmaması, istismar zamanı boruların müqavimətə davamlılığı, yüksək müqavimət nəticəsində deforma-siyaya uğramamağı və ilkin formasınısaxlaması, standartlaravə alıcıların tələbatına tam uyğun şə-kildə, o cümlədən, əlverişli çəkidə istehsal olunmasıhaqqında məlu-mat verdi. 2 gün davam edən seminar proqramında şirkətimizin əməkdaşları - satış müdirləri, bölmə rəhbərləri və menecerlər iştirak etdilər. Hüdaverdi Uğurlu seminar mövzusu ilə bağlı onları maraq-landıran və qayğılandıran bütün sualları cavablandırdı.

"FAB Boya və Kimya Səna-yesi” MMC adından hörmətli Hüda-verdi Uğurluya zəhmət çəkib şirkə-timizə təşrif buyurduğu üçün və bu ki-mi əhəmiyyətli seminar proqramını məmnuniyyətlə rəhbərlik etdiyi üçün öz təşəkkürümüzü bildirir, Hüdaverdi bəyə şəxsi və işgüzar həyatında uğurlar arzulayırıq.

Köməkçilərimiz

360 görüntü - virtual gəzinti

Sual-cavab

ustalarameslehet