az ru en

Ustalara məsləhət


31/01/2023

Qabarma

  Qabarma - Boyanın üzərində oyuqların, qübbə şəklində formaların meydana gəlməsi prosesidir. Əsasən istilik və rütubətin səbəb olduğu, tam uçmadan öncə səthi qurumuş boya təbəqəində solventin həbs olunması nəticəsində də baş verir. Bundan başqa güclü qatqı maddələri ehtiva edən boyalar köhnə səthin üzərinə tətbiq olunduğu zaman yeni boyada olan güclü qatqı maddələri reaksiyaya girərək boyanın tərkibinin dəyişməsinə və qabarmalara səbəb olur.

  

  Həlli

Qabaran boya bütün boya təmizlənənə qədər qaşınıb təmizlənilməlidir.

 
Köməkçilərimiz

360 görüntü - virtual gəzinti

Sual-cavab

ustalarameslehet