az ru en

Ustalara məsləhət


31/01/2023

Axma və yayılma

  Axma və yayılma - Səthdə dalğalanmalar şəklində görünüşün əmələ gəlməsidir. Şaqulu və üfüqi səthlərə normadan artıq boyanın çəkilməsi, yanlış həlledicidən istifadə edilməsi, normadan artıq həlledicidən istifadə olunması və bundan asılı olaraq özlülüyün çox aşağı və ya yüksək olması buna şərait yaradır.

  

  Həlli

Əgər axan və yayılan hissə hələ yaşdırsa, fırça ilə düzəldilməlidir. Əgər quruyubsa, sumbatalanaraq boyanmalıdır.

 Köməkçilərimiz

360 görüntü - virtual gəzinti

Sual-cavab

ustalarameslehet