az ru en

Məhsullar
MƏHSUL HAQQINDA:

Tək komponentli, uretan alkid bağlayıcı əsaslı, üstün xüsusiyyətlərə malik, asan tətbiq edilə bilən lakdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Zərbələrə müqaviməti,dəniz,günəş və yağış kimi xarici təsirlərə qarşı dayanıqlılığı,saralmaması,qalıcı parlaqlığı,yüksək dolduruculuğu və elastikliyi üstün xüsusiyyətləridir

TƏTBİQ SAHƏSİ:

Dəniz vasitələrinin taxta hissələrində,binaların xarici və daxili taxta hissələrində və mebellərdə istifadə edilir.

TƏTBİQİ:

Fırça,rulo və tapança ilə vurmaq mümkündür.Yaxşı nəticə verməsi üçün laklanacaq şərhlər təmiz və quru olmalıdır. Sonradan yarana biləcək taxta qurdlarına qarşı FAB MOBİTEX TAXTA QORUYUCU(182) istifadə edilməsi məsləhət görülür.Yüngül bir sumbatalamadan sonra FAB SİNTETİK YAT VERNİK (152)-nin 1 litri 100-150 ml FAB SİNTETİK TİNER(160) ilə incəldilərək 24 saat ara ilə 2-3 qat vurulur.Qatlar arasında yapışmağı artırmaq və düzgün bir səth əldə etmək üçün incə bir sumbatalamaq təklif edilir.

QURUMA VAXTI:

25°C: Toz quruması:15-30 dəqiqə,toz quruması:1.5-2 saat sərt quruması:3-4 saatdır.4 gündə fiziki və kimyəvi dayanıqlıq qazanır.

ALIŞMA DƏRƏCƏSİ:

38°C.

SƏRFİYYAT:

1 litr FAB SİNTETİK YAT VERNİK(152) ilə 17-18 m² (indi 7 m²) sahə laklanabilər(30 mic).Sərfiyyatı tək qatda 0,090(0.125) kq/m²-dir.

QEYD:

Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu 5C-dən yuxarı olmalıdır.İstehsal tarixindən 2 il keçmiş və zədələnmiş qutulardakı boyanı almayın.

XƏBƏRDARLIQ:

R10 alovlana bilər. R20/21/22 iylədikdə, udulduqda, dəri və göz ilə təmasında sağlamlığa zərərlidir.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S 2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın. S 3/7/9 Qutunu bağlı halda sərin və yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın. S 16 Boyanın tətbiqi zamanı siqaret çəkməyin və boyanı alov yarada biləcək məkanlardan uzaq tutun. S 45/46 Qəza baş verdikdə özünüzü pis hiss etdiyiniz halda və ya udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qutunu və ya etiketi göstərin. S 51 Yaxşı havalandırılmış şəraitdə istifadə olunmalıdır.

İSTİFADƏ ZAMANI YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR:

Lakı çəkərkən yayılmanın yaxçı olmaması səbəbi ilə səthdə portağal qabığına bənzər təbəqə əmələ gəlir.Soyuq və nəmli havada lak çəkildikdə südlü və mat şəklində görünür.Havada oksidləşmə ilə quruyan boyalarda səth qurumasının alt təbəqələrə nəzərən daha tez olması səbəbiylə səth qırışıq və korlanmış hal alır.Lakda olan həlledicilər yeni çəkilən lak təbəqəsinə təsir edərək onu həll edir.Səthə normadan artıq lak çəkdikdə və ya normadan artıq həlledicidən istifadə etdikdə səthdə axma və dalğalanmalar şəklində görünüş əmələ gəlir.Səth həddən artıq çirkli olarsa boyanın yapışmayaraq səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI FİRMA MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

Facebook Twitter